Veterinärt & Djurskydd

Häst leker med boll i hagen

Travsporten & djurskyddet

Friska och välmående hästar är ...

Läs mer
Medicinskåp

Karenstidslistor

2011-01-20 Här hittar du listor med de karenstider som gäller för tävling, och med tävling jämställd träning, för vissa preparat, substanser, behandlingar och/eller andra särskilda åtgärder. Observera att ett nytt karenstidssystem för hästvårdsprodukter och fodertillskott gäller sedan den 1 januari 2015.

Läs mer
Amaru Boko

Smittskyddsregler

2010-10-25 I Smittskyddsreglemente för Svensk Travsport finns de tillämpningsanvisningar som gäller för smittskyddet inom travsporten.

Läs mer
Sedering

Vaccinering

2010-10-15 Det finns ett vaccinationsobligatorium mot hästinfluensan A2. Alla hästar som anmäls till tävling måste vara vaccinerade för att få starta. Vaccinationerna ska vara registrerade hos Svensk Travsport samt i hästens pass.

Läs mer
Selar

Utrustningsregler

2010-11-15 Med hästens bästa och säkerheten i centrum finns särskilda bestämmelser om vilken utrustning som är tillåten att använda svenska travlopp. Alla dessa regler sammanfattas i Svensk Travsports Utrustningsbestämmelser och Tävlingsreglemente för Svensk Travsport.

Läs mer